Blijf in balans met ZICHT OP EVENWICHT

Bent u wel eens bezorgd om te vallen? Voor veel ouderen is dit herkenbaar. Toch kunt u er iets aan doen om u zeker te voelen en veilig actief te blijven. Tijdens de cursus Zicht Op Evenwicht leert u meer vertrouwen te krijgen in uw eigen mogelijkheden. Door alle risico’s die meespelen bij een val te bespreken én aan te pakken, neemt uw kans op vallen af. Zo leert u bijvoorbeeld de risico’s in en om het huis te herkennen. Ook krijgt u eenvoudige oefeningen om uw kracht en evenwicht te verbeteren.

Wat leert u tijdens de cursus:

Het geeft meer vertrouwen!

“Met Zicht op Evenwicht gaan we op een leuke manier samen aan de slag. U leert wat u kunt doen om een val te voorkomen en wisselt met andere deelnemers tips en handigheidjes uit. Daarnaast doen we spierversterkende oefeningen.”

Anna Curvers

Voor wie?

De cursus Zicht Op Evenwicht is bedoeld voor ouderen die bezorgd zijn om te vallen en daardoor steeds minder actief worden. Om deel te nemen aan deze cursus moet u korte afstanden kunnen lopen, eventueel met behulp van een rollator of wandelstok. U kunt de cursus in groepsverband of individueel volgen.

Groepscursus

De groepscursus bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur, plus een herhalingsbijeenkomst twee maanden na de laatste bijeenkomst. Tijdens de cursus krijgt u voorlichting, zijn er groepsgesprekken, worden er gezamenlijk problemen opgelost en traint u allerlei vaardigheden. Daarnaast leert u tijdens elke les eenvoudige lichamelijke oefeningen.

Individuele cursus

De individuele cursus bestaat uit acht contactmomenten: drie huisbezoeken, vier telefonische gesprekken en een herhalingscontact. Inhoudelijk komen dezelfde punten aan bod als in de groepscursus, maar er ligt meer nadruk op ondersteuning om bepaalde dagelijkste activiteiten weer op te pakken (zoals traplopen, boodschappen doen, etc.)

Vergoeding

Zicht Op Evenwicht is een zogenaamde ‘valpreventiecursus’ en valt onder preventieve zorg. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de cursus vanuit de aanvullende verzekering. Op Zorgwijzer kunt u zien wat uw zorgverzekeraar aan cursussen vergoedt. Het is echter aan te raden om zelf bij de verzekeraar na te vragen of deze cursus binnen de vergoeding valt.

Wilt u ook graag uw onafhankelijkheid behouden? Zorg dan voor een actievere levensstijl en meld u aan voor een Zicht Op Evenwicht training!

Onze partners