Valpoli

Valpoli

Om vallen te voorkomen bij ouderen, zijn de afgelopen jaren valpoliklinieken geopend. Deze ‘valpoli’s’ zijn meestal onderdeel van de afdeling Geriatrie (ouderengeneeskunde) van een ziekenhuis. Er bestaan ook verpleeghuizen met valpoliklinieken. Op de valpoli wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van het vallen. Vervolgens wordt er een gericht advies gegeven over hoe het vallen verminderd of voorkomen kan worden.

Valpoliklinieken zijn geopend om:

 • te voorkomen dat ouderen vallen
 • te voorkomen dat ouderen bang zijn om te vallen
 • breuken door vallen te voorkomen
 • ouderen en hun omgeving beter te leren omgaan met vallen

Voor wie is de valpolikliniek bedoeld?

 • alle 60-plussers die het afgelopen jaar minstens een keer zijn gevallen
 • ouderen die een verhoogd valrisico hebben
 • ouderen die bang zijn om te vallen en daardoor minder bewegen

Samenwerkende hulpverleners

Uit onderzoek blijkt dat vallen beter voorkomen kan worden als meerdere hulpverleners samenwerken. Op de valpoli wordt u geholpen door:

 • een specialist ouderdomsziekten (klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde)
 • een verpleegkundige
 • een fysiotherapeut
 • een ergotherapeut

Hoe werkt het?

Voor een bezoek aan een valpoli heeft u een verwijzing van uw huisarts of ander medisch specialist nodig. Vervolgens maakt u een afspraak bij een valpoli.* Verschillende medewerkers van de valpoli onderzoeken de oorzaken van vallen en pakken deze aan. U doorloopt hierbij een vast programma. Onderzoek op een valpoli duurt doorgaans een dag en meestal wordt u voorafgaand ook thuis bezocht door een ergotherapeut. De ergotherapeut bekijkt uw woonsituatie en observeert uw handelen in uw eigen omgeving. Mogelijk wordt u dan ook gevraagd enkele activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld huishoudelijke taken. Daarnaast is het mogelijk dat u wordt gevraagd vooraf een vragenlijst in te vullen. Medewerkers van de valpoli krijgen dan een duidelijk beeld van uw omstandigheden en de valrisico’s.

Wat gebeurt er?

Tijdens de dag op de valpoli wordt een uitgebreide anamnese gedaan. Anamnese betekent letterlijk ‘herinnering’. Tijdens een anamnesegesprek worden allerlei vragen gesteld die belangrijk kunnen zijn bij het stellen van een diagnose of het kiezen van een behandeling. Verder doet de arts een lichamelijk onderzoek: uw bloeddruk wordt gemeten, er wordt een bloed- en urine onderzoek gedaan, een hartfilmpje (ECG) gemaakt en er wordt onderzocht of u osteoporose (botontkalking) heeft. Ook wordt u onderzocht door een fysiotherapeut die verschillende testen afneemt. Indien nodig, wordt een vervolgonderzoek op de poli geriatrie geregeld. Wanneer de onderzoeksresultaten compleet zijn, wordt een advies opgesteld. Dit advies wordt met u besproken en doorgegeven aan uw huisarts of behandelend specialist.

Waar kunt u terecht in Amsterdam?

OLVG West en Oost polikliniek geriatrie
Telefoon poli geriatrie Oost: 020 – 599 30 37
Telefoon poli geriatrie West: 020 – 510 81 75

AMC polikliniek geriatrie
Telefoon poli geriatrie: 020 – 566 26 94

VUmc polikliniek COGA (Centrum voor Ouderengeneeskunde Amsterdam)
Telefoon poli COGA: 020 – 444 11 22

BovenIJ ziekenhuis polikliniek geriatrie
Telefoon poli geriatrie: 020 – 634 62 53

* Het is mogelijk dat in de voorwaarden van uw ziektekostenverzekering is opgenomen naar welk ziekenhuis u moet, afhankelijk van de soort polis. Weet u dit niet zeker, informeer er dan naar bij uw zorgverzekeraar.