Ergotherapie Bolder & Van Venrooij
Galileiplantsoen 75
1098 LW  Amsterdam

t: 06-53377283
w: www.ergotherapiebvv.nl

Ik werk 10 jaar als ergotherapeut. In mijn werk help ik mensen om zo lang mogelijk veilig en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarin zoek ik naar energievreters en -gevers. Ik richt me op problemen waar mensen tegenaan lopen door ziekte of ouderdom en ondersteun hen om deze problemen op te lossen of om te vormen in nieuwe mogelijkheden. Hierbij vraag ik ook vaak andere betrokkenen om mee te helpen, zoals fysiotherapeuten, verpleging, ambulante ondersteuning, huisarts, thuiszorg, familie en mantelzorgers en vrijwilligers. Vallen komt veel voor, zowel binnenshuis als buitenshuis. Als ergotherapeut kijk ik mee hoe we de leefomgeving en het dagelijks handelen veiliger kunnen maken.

Iedere cliënt is uniek, waardoor mijn werk geen dag hetzelfde is. Het leukste aan mijn beroep vind ik om mensen in hun thuissituatie te bezoeken en te ondersteunen in hoe we het leven weer wat aangenamer, zelfstandiger en veiliger kunnen maken.

Mensen kunnen contact opnemen als zij problemen ondervinden in hun dagelijks functioneren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om woonruimte aanpassingen, het vinden van de juiste hulpmiddelen, binnen en buitenshuis veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen, en moeilijkheden bij activiteiten als zelfverzorging, huishouden, sociale contacten, werk, vrije tijd en dagbesteding.

Ik werk bijvoorbeeld ook met Parkinsonpatiënten bij wie ‘freezing’ vaak een grote rol speelt bij vallen. Freezing houdt letterlijk in dat iemand ‘bevriest’ en geen stap meer kan zetten. De patiënt heeft het gevoel dat de voeten aan de grond blijven plakken en lukt het niet meer om adequate voorwaartse passen te maken. Dit kan resulteren in een val met alle gevolgen van dien. Zo had ik eens een cliënt die in de slaapkamer moeite had om naar zijn bed te lopen. Hij had vaak last van freezing en viel daardoor regelmatig. Door middel van visuele aanwijzingen (strepen op de grond geplakt) en een handvat bij het bed, kon deze man weer goede stappen maken en met gemak zelfstandig zijn slaapkamer en bed in en uit komen.

Doordat mensen langer thuis blijven wonen, worden de problemen die je als therapeut tegenkomt complexer. Valincidenten komen hierdoor ook steeds vaker voor, wat pijnlijk, verdrietig en vaak ook beangstigend is voor mensen. Hopelijk kunnen we door vallen beter onder de aandacht te brengen, valincidenten onder ouderen reduceren!

Meedoen met een cursus of training?

Wilt u meedoen met een training of cursus, of wilt u een gratis voorlichtingsbijeenkomst bijwonen? Neem rechtstreeks contact op met de professional via het contactformulier hieronder. Zij kunnen u meer vertellen over hoe zij u kunnen helpen. Bekijk ook de agenda voor het actuele aanbod.

Stuur Karen een bericht

Neem rechtstreeks contact op met Karen en ontdek wat de mogelijkheden zijn voor hulp in de buurt of een cursus.