Ergotherapie Bolder & Van Venrooij
Galileiplantsoen 75
1098 LW  Amsterdam

t: 06-12600165
w: www.ergotherapiebvv.nl

Ik werk al 21 jaar als ergotherapeut. In mijn werk richt ik mij op zelfstandig blijven of weer worden, thuis kunnen blijven wonen, energie overhouden voor de dingen waar je plezier in hebt en de zorg voor een naaste vol kunnen houden. Hierbij kom ik altijd bij de mensen thuis. De kracht van mij als ergotherapeut zit vooral in onderzoek naar de oorzaken die iemand in zijn doen en laten beperken. Deze oorzaken kunnen lichamelijk zijn, maar ook te maken hebben met het geheugen. Ook kijk ik met de cliënt waar juist de sterke punten liggen en hoe ze deze kunnen inzetten. Ik ben een echte doener en voer uit wat ik beloofd heb. Ik ben zeer betrokken en denk vooral in mogelijkheden. Daarbij durf ik buiten de lijntjes te denken.

Iedereen kan bij mij terecht als gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens uitgevoerd kunnen worden of als hierbij bijvoorbeeld een verhoogd valrisico is. Vallen komt bij ouderen veel voor, maar dat kan vaak voorkomen worden. Ik ga dan op huisbezoek om in kaart te brengen waar de risico’s liggen. 

Samen kijken we dan welke concrete en praktische tips en handelingen zinvol zijn om zo het risico op vallen in de toekomst te verkleinen. Tijdens de behandeling richt ik me enerzijds op het (veilig) uitvoeren van handelingen en anderzijds op de woonomgeving. Daarbij gaat het in mijn werk als ergotherapeut om hele praktische activiteiten, zoals mobiliteit, persoonlijke verzorging, communicatie, sociale contacten, werk, het huishouden, vrije tijd, ontspanning en dagbesteding.

Bij de behandeling betrek ik zoveel mogelijk de leefomgeving. Daarbij gaat het om mensen die voor de cliënt belangrijk zijn, zoals partners, mantelzorgers en familie. Verder werk ik samen met anderen die bij de cliënt betrokken zijn, bijvoorbeeld de huisarts, thuiszorg, fysiotherapeut, zorgcoördinator dementie en andere hulpverleners. Ook werk ik graag samen met vrijwilligers.

Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat geen behandeling hetzelfde is. Ik ga op zoek naar wat iemand drijft en gebruik dat als basis voor de behandeling. Het samen met de cliënt en betrokkenen zoeken naar verbeteringen en oplossingen is zo leuk. Juist het zoeken naar niet-standaard oplossingen maakt mijn werk zo divers. Ik ben trots op mijn werk als ik merk dat mensen weer dingen zelf kunnen doen waarbij ze eerder hulp nodig hadden. Vooral als ik zie dat het iemand zelfvertrouwen geeft en het bijdraagt aan een gevoel van eigenwaarde, maakt mijn werk zo mooi. Het gaat hierbij soms maar om kleine dingen, zoals weer zelf koffie zetten voor visite en de rol als gastvrouw of -heer uitvoeren. Ook als iemand weer zelfstandig boodschappen kan doen, zie ik vaak blije gezichten. Zelf door een winkel lopen en je eigen producten uitzoeken is toch heel wat fijner dan een boodschappenlijstje maken voor iemand anders!

Meedoen met een cursus of training?

Wilt u meedoen met een training of cursus, of wilt u een gratis voorlichtingsbijeenkomst bijwonen? Neem rechtstreeks contact op met de professional via de knop hieronder. Zij kunnen u meer vertellen over hoe zij u kunnen helpen. Bekijk ook de agenda voor het actuele aanbod.

Stuur Annemarie een bericht

Neem rechtstreeks contact op met Annemarie en ontdek wat de mogelijkheden zijn voor hulp in de buurt of een cursus.